Markarbete Örebro

Markarbete & anläggning i Örebro

Lägg en stadig grund för din byggnation. Markarbetet skapar förutsättningar för din mindre byggnad eller större anläggning att stå säkert och utstå alla tänkbara påfrestningar. Det kan handla om att schakta, dränera eller gräva för vatten och avlopp, för att nämna några exempel.

Vi hjälper dig med både förberedelser och genomförandet av hela projektet. Och i många fall gör vi även en geoteknisk undersökning för att få en särskilt tydlig bild av vilka insatser som behövs för en gedigen och hållbar grund.

Markarbete efter dina önskemål

Under ditt projekts gång tillhandahåller du en projektledare som du både kan bolla dina idéer med och som kan uppdatera dig löpande om projektet. På så sätt kan vi garantera att vi lyhört utför arbetet så som du tänkt med dina önskemål i fokus. 

Kontakta oss om markarbete i Örebro

Har du frågor om hur vi arbetar inom markarbete eller önskar du prisuppgift? Kontakta oss gärna så återkopplar vi till dig!