Återställning stenyta!
Uppdragsgivare Transtema Group AB